El Punto Verde Móvil es un servicio para la recogida de aquellos residuos especiales que se generan en domicilios particulares, pequeños comercios y pequeñas empresas, y que no pueden ser depositados en los contenedores habituales de recogida de residuos urbanos.

PuntuBerde Mugikorra Egutegia 2021. Calendario 2021 Punto Verde Móvil.

Puntu berde mugikorra etxe partikularretan, saltoki eta enpresa txikietan sortzen diren hondakin bereziak biltzeko zerbitzua da. Hondakin horiek ezin dira bota hiri hondakinak biltzeko ohiko edukiontzietara.