Jornada de presentación del proyecto para recuperar el medio natural, promover y valorizar los recursos paisajísticos, culturales, educativos y ecoturísticos de los paisajes mineros de la Montaña Alavesa.

Si te interesa conocer este proyecto y colaborar con documentos, fotografías, materiales… acude e infórmate.

 

Arabako Mendialdeko meatzaritzako paisaien baliabide paisajistikoak, kulturalak, hezkuntzakoak eta ekoturistikoak sustatzeko eta balioesteko proiektuaren aurkezpena.

Proiektu hau ezagutu nahi baduzu eta dokumentuekin, argazkiekin, materialekin… kolaboratu, joan zaitez eta informatu.