Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, la Cuadrilla de Montaña Alavesa va aponer en marcha de una campaña de sensibilización sobre los Residuos Sólidos Urbanos en los diferentes municipios que integran la comarca de Montaña Alavesa.

Los objetivos de la campaña de sensibilización son incrementar la tasa general de recogida separada, reducir de manera considerable los impropios de las diferentes líneas, informar correctamente a la ciudadanía, aclarar las dudas que tiene la ciudadanía sobre las recogidas separadas y estar presente en la calle para aclarar las dudas a la ciudadanía.

La actividad a realizar consistirá en la colocación durante dos semanas en un lugar estratégico de cada localidad de dos “tótems” informativos para recordar la necesidad de depositar correctamente cada residuo en su contenedor, mostrando los distintos residuos que han de dejarse en los distintos contenedores. Hay 2 modelos: uno referido específicamente al contenedor amarillo y el otro a los contenedores azul, verde, compost, resto y otros servicios de recogida y depósito de RSU.

Junto a los tótems se colocará la mañana del segundo sábado una carpa donde se informará a las personas interesadas del objetivo de la campaña, se resolverán dudas y se repartirán obsequios realizados reutilizando algunos residuos. Tendrán una duración de hora y media.

Martxoan, apirilean, maiatzean eta ekainean Arabako Mendialdeko Kuadrillak sentsibilizazio-kanpaina bat jarriko du abian, Arabako Mendialdea osatzen duten udalerrietan hiri-hondakin solidoei buruz.

Honako hauek dira sentsibilizazio-kanpainaren helburuak: bilketa bereiziaren tasa orokorra handitzea, lerro desberdinei ez dagozkienak nabarmen murriztea, herritarrei behar bezala informatzea, herritarrek bilketa bereiziei buruz dituzten zalantzak argitzea eta kalean egotea herritarrei zalantzak argitzeko.

Egin beharreko jarduera honako hau izango da: bi astez herri bakoitzeko leku estrategiko batean bi informazio-totem jartzea, hondakin bakoitza edukiontzian behar bezala utzi behar dela gogorarazteko, edukiontzietan utzi behar diren hondakinak erakutsiz. Bi modelo daude: bat edukiontzi horiari buruzkoa da, eta bestea edukiontzi urdinari, berdeari, konpostari, gainerakoei eta HHSak biltzeko eta gordetzeko beste zerbitzu batzuei buruzkoa.

Totemekin batera karpa bat jarriko da bigarren larunbat goizean. Karpa horretan kanpainaren helburuaren berri emango zaie interesdunei, zalantzak argituko dira eta zenbait hondakin berrerabiliz egindako opariak banatuko dira. Ordu eta erdiko iraupena izango dute.